Индустрија вести

Соларната енергија е рангирана меѓу најдобрите во европските социјални истражувања

2018-11-06
SolarPower Europe's policy director said, “Solar energy is the energy choice for Europeans. Nine out of ten believe that solar energy is the best technology for climate change and ultimately contributes to the EU's 2050 decarbonization goal.”

Тој, исто така, рече: "Сончевата енергија е најдемократска и децентрализирана форма на енергија. Убавината на сончевата енергија е дека секој на кое било место може да го инсталира во својот дом, училиште, болница или бизнис. Ова е претстојната аквизиција на ЕУ. Причината за директивата за дизајн на мали пазари за енергија е критична. Дизајнот на пазарот за мали соларни инсталации ќе обезбеди европските граѓани да продолжат активно да учествуваат во енергетската трансформација. "