Декоративни светла

Улогата на наутички, воздушни и набљудувачки светла за палуби е критична. Многу локални мрежи не можат да обезбедат енергија, додека светлата со соларно напојување можат да го решат проблемот со напојувањето. На изворот на светлина доминираат мала честички насочени LED диоди. Има постигнато добри економски и социјални придобивки.
View as